Mät och beräkna ett elements T/S-parametrar

Här ges hjälp med de annars ganska krångliga moment som krävs för att beräkna ett elements T/S-parametrar. Man förutsätts dock känna till hur man mäter impedanskurva. Det mesta baseras alltså på impedans och frekvenser och de ska mätas med elementet i fri luft. Se upp om elementet har ventilation genom polstycket - då måste också det hålet ha fri luft. Var mycket noga med värdena! Minst en decimals noggrannhet krävs i alla mätningar. Vad gäller de extra vikter som krävs i tredje steget så kan de bestå av små magneter som sätts på ömse sidor om konen, eller av någon självhäftande massa som fästs på konen. Vikten måste vara känd på högst ett tiondels gram när.

Steg 1

DC-resistans:  ohm.    Impedans vid resonansfrekvensen:  ohm.


Steg 2

Mät vilka två frekvenser strax under respektive över resonansfrekvensen som har en viss impedans.

Steg 3

Konen förses med vikter, 10-20 gram, och den nya resonansfrekvensen mäts.

 

Kommentera  gärna denna sida!