Reaktansberäkning

Om man ska börja skissa på ett delningsfilter behöver man ha lite hum om vilka komponentvärden man behöver. Då gäller först att haja lite terminologi. Impedans är reaktans kombinerad med resistans (motstånd). Reaktans är resultatet av kapacitans (kondensatorer) och/eller induktans (spolar, drosslar). Så enkelt är det och man kan följa linjerna i nomogrammet nederst här på sidan med förstoringsglas så hittar man alla samband. En viss frekvens, en viss kapacitans/induktans ger en viss reaktans och vice versa. Man kan också låta programmet här räkna. Fyll i två av värdena, vilka som helst, och klicka på Beräkna-knappen bredvid det tredje så beräknas det. Ändra i en och klicka på en annan så räknas det om. Det går att uppdatera åt alla håll.

Induktans

 mH
 Hz
 

Kapacitans

 µF
 Hz
 

Om en spole och en kondensator kopplas parallellt eller i serie uppstår en resonanskrets. Då är det på grund av fasvridningen mellan spänning och ström inte så enkelt att man kan se komponenterna som om de vore motstånd med ett antal Ohm. Men resonansen uppstår vid den frekvens där de har samma reaktans. Det kan ändå vara praktiskt att snabbt se vilken frekvens det blir.

µF mH   ...

När två motstånd eller spolar kopplas i serie blir resultatet helt enkelt summan av de två värdena. Detsamma gäller när två kondensatorer kopplas parallellt. Men två motstånd eller spolar parallellt får ett annat sammanlagt värde, liksom två seriekopplade kondensatorer.

Ena värdet:  Andra värdet:   ...